Στοιχεία της παραγγελίας σας

Καταχωρώντας τον αριθμό παραγγελίας και το email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας μπορείτε να δείτε :

  • Τις λεπτομέρειες της παραγελίας σας.
  • Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παραγγελία σας.
  • Τις ενημερώσεις που λάβατε κατά την επεξεργασία και αποστολή της παραγγελίας.